Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Landelijk coördinerend Steunpunt voor en door studerende moeders

De Stichting Steunpunt Studerende Moeders is een landelijke organisatie en begeleid jonge en alleenstaande moeders naar school en of werk en bied ondersteuning bij  het vinden van een evenwichtig balans in de combinatie van school, werk, stage, zorg en privéleven. 

Dit doen zij aan de hand van het Smart Mama Coach Programma waarbij studerende moeders opgeleid worden tot coach en andere jonge moeders coachen en begeleiden in de toeleiding naar school en of werk en bij het behalen van een diploma.

Het betreft een innovatief blended learning programma of wel een combinatie van thema gerichte workshops, online opdrachten en online coaching (e-coaching) in een daartoe ontwikkeld online begeleidingssysteem. Hierin wordt samen met de coach gewerkt aan realisatie van een persoonlijk toekomstplan en eigen invulling van de combinatie studie, werk, zorg en privéleven. 
Doordat ervaringen worden gedeeld kunnen de jonge moeders zich goed voorbereiden en kan voortijdig schooluitval voorkomen worden! 

Het doel is dat zo veel mogelijk alleenstaande en jonge moeders duurzaam kunnen uitstromen naar economische zelfstandigheid door het volgen van een opleiding, het versterken van het studiesucces en het voorkomen van voortijdig schooluitval. 

Daarnaast wordt samenwerking gezocht met lokale werkgevers en organisaties die zich willen verbinden aan het programma. Zodoende kunnen alleenstaande en jonge moeders die deelnemen aan het programma vanuit de stichting en indien nodig, een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van de studie en of kinderopvangkosten. Hiervoor is een samenwerkingsverband met de gemeente nodig. De ambitie is om het programma landelijk uit te rollen en een sluitende ketenaanpak te kunnen vormen met gemeenten en onderwijsinstellingen. 

Het programma is in de gemeente Emmen en Coevorden een groot succes. 

De Stichting is bij de KvK geregistreerd onder nummer 24402499
Direct online doneren kan hier